Het bestuur van de KGO bestaat uit vijf personen, t.w. een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene leden.

Werkgroepen.

De PR-commissie.

Deze werkt aan de naamsbekendheid van KGO, draagt zorg voor publicatie en reclame bij concerten. Het bijhouden van de website behoort ook tot haar taak.

De Muziekcommissie.

In overleg met de dirigent die tevens deel uit maakt van de commissie, doet deze werkgroep voorstellen aan het bestuur inzake muziekrepertoire.

Sponsorcommissie.

Deze werkgroep heeft tot taak het werven van structurele donateurs.

In elke commissie participeert een lid van het bestuur.

Interne communicatie.

Regelmatig stuurt de secretaris digitaal een bestuursbulletin rond met informatie over afspraken, data en lopende zaken.