Het koor 2011

De KGO streeft naar een ledenaantal van ongeveer 28 personen in evenredigheid verdeeld over de stemgroepen sopraan, tenor, bas en alt. Aspirant-leden worden toegelaten na een positief beoordeelde stemtest door de dirigent die tevens bepaalt in welke stemgroep het nieuwe lid gaat zingen.
Bij speciale uitvoeringen maakt de KGO gebruik van de diensten van gastzangers die zich gedurende repetitieperiode en uitvoering tijdelijk aan het koor verbinden.

Repetities.

Het koor 2011

De repetities vinden plaats op donderdagavond van 20.00 – 22.15 uur met altijd de mogelijkheid van een nazit voor degenen die dit gezellig vinden.
Locatie: vrije school "de Strijene", Ganzendonk 4, Oosterhout.